Kredittkort med lavest rente

Instabank tror på å utfordre etablerte normer og finne nye smartere måter å gjøre ting på.

9.8

uScore gir deg muligheten for å selv sjekke kredittscoren din og samtidig få forklart hvorfor den er så viktig for økonomien din.

9.5

Med Ferratums fleksible lånemuligheter gjennom deres "Fleksikreditt" - som gir deg en pengebuffer som du kan bruke ved behov - har de blitt et populært valg for mange som trenger økonomisk støtte på kort varsel.

9.5

Det er mulig å finne kredittkort med meget gode rentevilkår, dette kommer av stor konkurranse i kredittkortmarkedet men man bør ikke alltid fokusere kun på lavest rente eller effektiv rente når man skal søke om kort. Man burde også se på hvilke andre fordeler og goder kredittkortet tilbyr.

Oversikt: Kredittkort med lav rente

Her kan du enkelt sammeligne og vurdere kredittkortene opp mot hverandre og finne ut hvilke kort som vil kunne passe ditt bruk best.

I oversikten vi gir deg her har vi samlet de vi har funnet at gir deg som kunde aller lavest rentenivå. Du finner relevant informasjon om hvert enkelt kredittkorts rente, andre økonomiske tall av betydning samt andre fordeler eller goder som kredittkortet gir.

Man kan også klikke på hvert enkelt kort for å komme til deres hjemmeside hvor man kan lese enda mer inngående om hvert enkelt kredittkort og også ha tilgang til det online søknadsskjemaet man enkelt finner hos hvert kortselskap.

Søknadsprocessen er enkel

Søknadsprosessen er meget enkel og man får kjapt svar på sin søknad. Det anbefales at man på forhånd før man søker setter seg ned og foretar en egenvurdering av eget behov, dette gjøres enklest ved å skrive ned et månedsbudsjett med alle utgifter og inntekter. På den måten ser man hurtig hvor stort kredittbeløp man kan håndtere pr måned og man ser også hvor man eventuelt kan benytte seg av forskjellige rabattavtaler eller cashbackavtaler dersom man bruker kredittkortets inkluderte fordeler.

Når man har satt ned sitt budsjett og vet hva man har å rutte med er det en stor fordel å ta i betrakting at det kan oppstå uforutsette utgifter og også ta høyde for dette slik at man ikke hele tiden ligger på maksgrensen av det man tåler.

Mange liker å fokusere på lav rente og det er forståelig, derfor bruk gjerne oversikten til å gjøre rede på hvor du vil kunne oppnå den laveste renten for ditt ønskede kredittbeløp. Når du har gjort dine sammenligninger så husk at det er gratis å søke om kort så man kan søke hos flere og når det ligger flere konkrete tilbud å velge mellom så kan man enkelt finne det kortet som gir lavest rente samtidig som man også burde tenke på at ditt behov kan forandres slik at man burde også se på alle de andre betingelsene og vilkårene. Et godt eksempel er dersom man kun trenger små beløp som man vet at man vil gjøre opp for innen forfall, i slike eksempler burde man også tenke på andre utgifter som årsavgift, etableringsgebyr og eller bruksgebyrer.

Laveste renten betyr ikke alltid alt

Dersom man kun skal bruke kortet til å dekke opp et kortsiktig tilskudd i økonomien for eksempel så betyr naturligvis å ha den laveste renten, eller laveste effektive renten mye, men man burde virkelig sette seg godt inn i hvilke fordeler man ha ved å bruke kortet sitt mer aktivt. All informasjon om slike goder eller fordeler finner du i oversikten ovenfor eller eventuelt ved å klikke på de forskjellige kredittkortene knapper og lese mer i detalj på kredittkortselskapenes hjemmesider.

Sålenge man betaler benyttet kreditt til forfall hver måned eller avtalt beløp hver måned så vil ikke laveste rentenivået spille noen videre rolle, det er først dersom man faller litt ut og havner bakpå at man burde sørge for å ha den laveste effektive renten. Men har man gjort sitt bakgrunnsarbeid godt nok så burde man ha lagt til rette for at man ikke havner i en slik situasjon.

Ta hensyn til kortets fordeler

Kortselskapene har inngått meget gunstige fordelsavtaler som de inkluderer i sine kort. Disse avtalene er faktisk så gunstige at om man bruker kredittkortet sitt korrekt og benytter seg av rabattordinger på varer og tjenester og gratis fordeler som gratis reiseforsikring for eksempel så kan det være svært lønnsomt å bruke kredittkortet sitt fremfor det normale bankkortet.

Man har ofte fordeler som rabatter på drivstoff, hvitevarer, dagligvarer, reisetjenester, leiebil og mye mye mer. Med andre ord dersom man benytter disse rabattene eller i enkelte tilfeller også cashbacktjenestene fullt ut samtidig som man betaler benyttet kreditt ved forfall kan man spare og eller tjene penger på kredittkortet sitt, og det er det ikke mange som forbinder med kredittkort.

Best Exchanges

Instabank har på kort tid markert seg som en betydelig aktør i det nordiske lånemarkedet, med over 85 000 kunder.

Savner du å ha bedre kontroll og overblikk over din egen økonomi? Da kan uScore kanskje være løsningen for deg - akkurat som den har vært for de over 770.000 andre nordmenn som så langt har benyttet seg av verktøyet.

Ferratum er en av de mange aktørene i markedet for forbrukslån i Norge.